APA tham dự Ngày Hội Việc Làm 2022 tại Trường Đại học Cần Thơ
|

APA tham dự Ngày Hội Việc Làm 2022 tại Trường Đại học Cần Thơ

Ngày 19/11/2022 tại Trường Đại học Cần Thơ (CTU) đã diễn ra Ngày Hội Việc Làm 2022 với sự tham gia của Công ty TNHH Công nghệ NANO Hợp nhất APA cùng hơn 60 nhà tuyển dụng đến từ các công ty, doanh nghiệp uy tín trên nhiều lĩnh vực. Với mong muốn cung cấp…

APA tham gia Ngày Hội Việc Làm 2020 tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
|

APA tham gia Ngày Hội Việc Làm 2020 tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Ngày 16/10/2020 tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (NLU) đã diễn ra Ngày Hội Việc Làm 2020 với sự tham gia của Công ty TNHH Công nghệ NANO Hợp nhất APA cùng hơn 4000 vị trí tuyển dụng đến từ các công ty, doanh nghiệp uy tín trên nhiều lĩnh vực. Đây là dịp…