|

Long An: HTX, cơ sở nuôi Bò công nghệ cao có thể được hỗ trợ 1 tỷ đồng

Tỉnh Long An vừa có quyết định ban hành quy định mới về chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò thịt.

“Đây là một trong các quy định trong việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2021-2025”, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) – Nguyễn Chí Thiện cho biết.

Theo quy định, mức hỗ trợ một lần 70% tổng chi phí mua giống, vật tư, thiết bị công nghệ cao, công nghệ hiện đại, tự động hóa, công nghệ số để xây dựng mô hình điểm ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao vào chăn nuôi bò thịt nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/mô hình. Hỗ trợ một lần 50% tổng chi phí mua giống, vật tư, thiết bị công nghệ cao, công nghệ hiện đại, tự động hóa, công nghệ số để xây dựng nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 200 triệu đồng/mô hình. Hỗ trợ 10 triệu đồng/con bò cái sinh sản 12 tháng tuổi trở lên cho các cơ sở chăn nuôi chuyển đổi sang giống bò thịt chất lượng cao nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 200 triệu đồng/cơ sở.

Mô hình nuôi bò ứng dụng công nghệ cao ở Đức Huệ.

Điều kiện được hỗ trợ các mức chính sách như trên thì mô hình điểm phải có tổng đàn ít nhất 30 con bò cái sinh sản; mô hình nhân rộng có tổng đàn ít nhất 15 con bò cái sinh sản; cơ sở chăn nuôi có tổng đàn bò 10 con trở lên trong đó có ít nhất 3 con bò cái sinh sản. Duy trì đàn bò giống được hỗ trợ ít nhất 3 năm, trường hợp buộc loại thải, thanh lý trước thời hạn phải có thống nhất của cơ quan hỗ trợ. Sử dụng giống bò được phép kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam do Bộ NN&PTNT ban hành.

Cũng theo quy định, sẽ hỗ trợ 100% kinh phí thụ tinh nhân tạo/lần phối giống, bao gồm tinh bò chất lượng cao và vật tư kèm theo nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 120.000 đồng/lần phối giống, tối đa không quá 2 lần phối giống/con/năm cho tất cả các hộ chăn nuôi bò thịt nằm trong vùng được phép chăn nuôi của 4 huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Thủ Thừa và Tân Trụ. Điều kiện được hỗ trợ chính sách này phải đáp ứng các điều kiện sử dụng tinh bò được phép kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam do Bộ NN&PTNT ban hành.

Các loại Thuốc Thú Y thường dùng trong chăn nuôi Bò

Ngoài ra, còn có quy định chính sách hỗ trợ 1 lần đến 100% giá trị bình chứa Nitơ lỏng cho dẫn tinh viên, mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/bình chứa Nitơ lỏng. Để được hỗ trợ chính sách này phải đáp ứng điều kiện dẫn tinh viên tham gia chương trình và bảo quản, sử dụng bình trong thời gian không ít hơn 3 năm liên tục.

Bên cạnh đó, chính sách cũng có quy định hỗ trợ 50% chi phí cho hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi để đầu tư đổi mới trang thiết bị, dụng cụ hiện đại, nghiên cứu cải tiến, tiếp nhận chuyển giao, ƯDCNC, công nghệ mới trong chăn nuôi bò thịt, mức hỗ trợ tối đa không quá 1 tỉ đồng/dự án. Điều kiện được hỗ trợ chính sách này phải có phương án, kế hoạch đầu tư đổi mới trang thiết bị, dụng cụ hiện đại, nghiên cứu cải tiến, tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới trong chăn nuôi bò thịt và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018.

Lê Đức (Báo Long An Online)

 

[columns] [span4] Like FACEBOOK APA

 

[/span4] [span4] Share THÔNG TIN THỦY SẢN

 

[/span4] [span4] Subscribe BẢNG GIÁ THỦY SẢN

 

[/span4] [/columns]

[:vi][:en] [:]

Similar Posts