Giải pháp phòng và điều trị bệnh do Ký Sinh Trùng trên Tôm Thẻ

Phòng Kỹ Thuật Thủy Sản APA chia sẻ đến bà con bộ 3 sản phẩm phòng và điều trị bệnh do Ký Sinh Trùng trên Tôm Thẻ. DẤU HIỆU TÔM BỊ KÝ SINH TRÙNG: – Tôm chậm lớn, đặc biệt … Đọc thêm

Điều trị hội chứng Phân Trắng trên Tôm Thẻ

Ứng dụng sản phẩm APA trong điều trị hội chứng Phân Trắng (White Feces Syndrome) trên Tôm Thẻ. Bước 1: Xử lý môi trường Tăng cường sục khí, oxy hòa tan > 3mg/l. Xử lý, làm sạch nước ao bằng … Đọc thêm

Điều trị Bệnh Hoại Tử Cơ do vi khuẩn trên Tôm Thẻ Chân Trắng

Dấu hiệu điển hình gần giống với dấu hiệu gây ra bởi bệnh nhược cơ truyền nhiễm (IMN), bệnh đuôi trắng (WTD) hoặc bệnh đuôi trắng tôm penaeid (PWTD). Giới thiệu về bệnh hoại tử cơ do vi khuẩn trên … Đọc thêm