Thiết lập Công Thức Thức Ăn cho Tôm
|

Thiết lập Công Thức Thức Ăn cho Tôm

Hiện nay, việc thiết lập công thức thức ăn cho tôm còn đặt ra nhiều thách thức cho các nhà dinh dưỡng. Bởi, hiệu quả tăng trưởng của tôm không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu, chất lượng dinh dưỡng thức ăn mà còn là công nghệ sản xuất của các nhà máy, trình độ…

APA becomes the exclusive distributor of Empyreal 75 – Cargill USA in Vietnam
|

APA becomes the exclusive distributor of Empyreal 75 – Cargill USA in Vietnam

APA – a joint venture between Thailand and Vietnam – is one of the top-leading veterinary medicine manufacturers in Vietnam. Our factory has been certified GMP-WHO since 2015, with average capacity of 10,000 MT/year, high-tech mechanical system and modern equipment. We are constantly developing, to offer our customers products with the highest quality and reasonable…