Giải pháp phòng và điều trị bệnh do Ký Sinh Trùng trên Tôm Thẻ

Phòng Kỹ Thuật Thủy Sản APA chia sẻ đến bà con bộ 3 sản phẩm phòng và điều trị bệnh do Ký Sinh Trùng trên Tôm Thẻ. DẤU HIỆU TÔM BỊ KÝ SINH TRÙNG: – Tôm chậm lớn, đặc biệt … Đọc thêm