Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng Nông Sản trong tình hình mới

Chuyên mục: Tin tức, Tin tức ngành 0

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2022 (Từ ngày 15-4 đến 15-5) được triển khai với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông … Đọc thêm

Đồng Nai thống nhất danh mục cụ thể các hàng hóa thiết yếu

Chuyên mục: Tin tức, Tin tức ngành 0

Sau khi xem xét ý kiến đề xuất của Sở Công thương, UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất với Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính … Đọc thêm

1 2 3 4 20